Súťaže

2. KOLO SLOVENSKÉHO ŠPRINTÉRSKEHO ŠAMPIONÁTU MSR2017

Viac

VOĽNÉ ŠPRINTY V PIATOK A V NEDEĽU:

V piatok otvárame brány piešťanského letiska o 12:00.
Už od 14:00 spúšťame voľné šprinty. Stačí sa len zaregistrovať priamo na mieste a bezplatne si vyskúšať šprintérsku trať.
Po prvýkrát na zraze voľné šprinty aj v nedeľu od 10:00 – 15:00!

Ak si chceš prevetrať svojho tátoša a máš platný vodičský preukaz, stačí sa iba registrovať a môžeš si zašprintovať na trati!

16.jún, letisko Piešťany

CAR AT TUNING Party XIV.

14.ročník Slovenského šprintérskeho šampionátu / MSR, šprinty na 1/4 míle

Program šprintov:    

od 9.00 : registrácia štartujúcich v disciplíne šprint na 1/4 míle

od 9.30 : kvalifikácie – šprinty (nelimitovaný počet jázd)

12.00 : ukončenie registrácie – motocykle

13.00 – 13.30: finálové jazdy – šprinty motocykle

13.45 : vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien – motocykle (dráha)

15.00 : ukončenie registrácie – autá

16.40 : finálové jazdy – šprinty autá + Superfinále

18.30 : vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien – autá (pódium)

Štartovné: pre držiteľov celoročnej licencie SAMŠ – 5€/vozidlo, pre jazdcov bez licencie – 10€ (povinná denná licencia), “VIP” štartovné 20€ (limitovaný počet 20ks, dostupné iba do 12.00, možnosť 5 uprednostnených jázd)

Pre všetky zaregistrované automobily – povinná reklama (1x nálepka – ŠPZ alebo ľavý bok)

Časomiera: profesionálna šprintérska časomiera s automatizovaným štartovacím zariadením, veľkoplošnými displejmi a výstupom timeslip po každej jazde

Dôležité pokyny:

- prihlášky sa odovzdávajú na mieste, nie je ich potrebné dopredu zasielať

- povinnosť používania motoristickej prilby pre VŠETKÝCH jazdcov – aj Street!

- povinnosť uzavretej športovej obuvi pre VŠETKÝCH jazdcov – zákaz jazdy v šľapkách, sandáloch…

- jazdci triedy Profi povinný dlhý rukáv, dlhé nohavice!

- jazdci s celoročnou licenciu a jazdci s “VIP” štartovným (červené štartové číslo) majú právo na 5 uprednostnených jázd

Slovenský šprintérsky šampionát 2017

Slovenská šprintérska asociácia pozýva všetkých priaznivcov drag racingu na ďalší šprintérsky ročník, vypísaním šampionátu v kategóriách:

Automobily STREET, Automobily PROFI a Motocykle.

Na sezónu 2017 došlo k viacerým zmenám v samotnej kategorizácii a v systéme majstrovstva áut aj motocyklov:

Najdôležitejšie ZMENY oproti 2015:

- všetky atmosférické, benzínové streetové autá 4×4 (R32/R36 4Motion, S8, 4S…) budú po novom zaradené do triedy AS4

- trieda Profi 7 (špeciály cart, buggy, formula, dlhé dragy, autá s veľkými kolesami..) sa zlúči s triedou P4

- od r.2016 bude sledovaný aj bodovaný národný rekord na 402m pre vozidlá triedy Street (aktuálna hodnota 10,412 – Michal Cehula)

- medzi motocyklami sa zaviedla trieda SUPERSTREET pre čiastočne upravené motocykle, opticky identické s továrenským prevedením, bez obmedzenia objemu s možnosťou úpravy pruženia, kapotáže a agregátu

- v triede ModiTwin bude povolené používanie slick pneumatík

- v kategórii motocyklov sa na všetkých kolách šampionátu na základe netto časov ocení najrýchlejšia dáma a na konci sezóny bude udelený titul majsterky

Naďalej platí:

- povinnosť používania motoristickej prilby pre VŠETKÝCH jazdcov

- celoročná licencia je udeľovaná SAMŠ-om podľa všeobecných podmienok (viac info)

- v priebehu roka bude paralelne vyhodnocovaný šampionát Dragracing (pretekári s a bez celoročnej licencie SAMŠ ) a šampionát MSR (pretekári s celoročnou licenciou SAMŠ)

Napriek zaradeniu pretekov šampionátu do kalendára SAMŠ nevzniká povinnosť testovania športových vozidiel. Celoročná licencia jazdca SAMŠ povinná tiež nie je, na každom preteku sa vydávajú jednodňové licencie. Výhody celoročnej licencie: automatické získanie práva prednostného závodenia (nestojíte v rade), polovičné štartovné, urýchlené administratívne preberanie, bodovanie v MSR.

Prihlášky do jednotlivých pretekov naďalej netreba vopred posielať, všetko sa vybaví v mieste konania.

KALENDÁR PRETEKOV MSR:

1.máj – Slovakia Ring: Power fest – DRAG, DRIFT & TUNING majáles 
šprinty áut a moto na 1/8 míle, medzinárodný pretek v driftingu, Car Fans Cup, zraz Subaru

17.jún – letisko Piešťany: CAR AT TUNING party 
šprinty na 1/4 míle, drifting, tuning

8.júl – letisko Boľkovce: Automax Power fest 
šprinty na 1/8 míle, slovenský aj maďarský majstrák Dragracing.hu, stunt show, Car Fans Cup

12.august – letisko Svidník: Tuningzraz Svidník 
šprinty na 1/4 míle, stunt show, Car Fans Cup

2.september – Hungaroring: Drag racing.hu / Power fest
šprinty na 1/8 míle – maďarský + slovenský majstrák

16.september – letisko Trenčín: Power fest – DRAG WARS SK vs.CZ 
šprinty na 1/4 míle, slovenský aj český majstrák Automotosprint.cz, zraz US Cars

Aj v ročníku 2017 bude časomieru zabezpečovať profesionálne zariadene s tlačeným výstupom po každej jazde a automatizovanou štartovacou signalizáciou.

Všetky dôležité informácie nájdete tu:

www.zrychlenie.sk

 

Zvláštne ustanovenia

CAR AT TUNING Party, letisko Piešťany, 16.-18.jún 2017

Majstrovstvá Slovenskej republiky šprinte

Všeobecné ustanovenia:

Pre rok 2016 sú vypísané Majstrovstvá Slovenskej republiky v šprinte (v ďalšom len MSR) pre jazdcov s platnou celoročnou licenciou jazdca SAMŠ.

Okrem jazdcov s celoročnou licenciou sa šprintu môžu zúčastniť aj jazdci, ktorí dovŕšili 18 rokov, sú držiteľmi platného vodičského oprávnenia skupiny B a na podujatí získajú dennú licenciu SAMŠ. Jazdci s dennou licenciou sa nebudú započítavať do klasifikácie Majstrovstiev Slovenska v šprinte a ich účasť na podujatí nebude zohľadnená pre plnenie požiadaviek na klasifikáciu v seriáli.

11.3 3Prípustné vozidlá

a) Prípustné vozidlá upravené podľa Prílohy J (Prílohy K) MŠP FIA – skupiny A – cestovné vozidlá
– skupina N – produkčné vozidlá
– skupina H – historické vozidlá

– skupina R
– skupina E1
– skupina E2
– skupina SP – super produkčné vozidlá
– skupina GT1, GT2, GT3 – vozidlá GT, sériové vozidlá GT, pohárové vozidlá GT – skupiny Buggy1600, Super Buggy

b) Prípustné vozidlá upravené podľa národných technických predpisov
– skupina F – vozidlá podľa národných technických predpisov pre skupinu F
– skupina P – vozidlá podľa národných technických predpisov pre skupinu P
– skupina S – vozidlá podľa národných technických predpisov pre skupinu S
– skupina DR – vozidla podľa národných technických predpisov pre skupinu DR
– skupina STR – vozidla podľa národných technických predpisov pre skupinu STR – skupina PRF – vozidla podľa národných technických predpisov pre skupinu PRF

11.3.1

Vozidlá skupiny STR a PRF nemusia mať vystavený športový preukaz.

11.4 4Rozdelenie prípustných vozidiel
a) Kategória STREET – vozidlá skupín STR, N, P, S

Trieda Pohon Typ objem
AS0 P, Z Benzín - atmosférické do 1455 cm3
- preplňované (turbo, kompresor) do 1000 cm3
AS1 P, Z Benzín - atmosférické 1456-1650 ccm
- preplňované (turbo, kompresor) 1001-1450 cm3
AS2 P, Z Benzín - atmosférické 1651-2250 cm3
- atmosférické Wankel do 1600 cm3
- preplňované (turbo, kompresor) 1451-1650 cm3
AS3 P, Z Benzín - atmosférické 2551-3800 cm3
- preplňované Wankel do 1600 cm3
- preplňované (turbo, kompresor) 1651-2550 cm3
AS4 P, Z / 4×4 Benzín - atmosférické nad 3800 cm3
- preplňované (turbo, kompresor) nad 2551 cm3
- autá s pohonom 4×4 – preplňované do 2500cm3 a atmosférické bez limitu objemu
AS5 4×4 Benzín - preplňované nad 2500cm3
AS6 Diesel do 2250 cm3
AS7 Diesel nad 2250 cm3

 

b) Kategória PROFI – vozidlá skupin PRF, A, E1, GT, DR, F, H, E2, Buggy1600, SuperBuggy, motokáry
Ak vozidlo spĺňa podmienky pre zaradenie do triedy AP7, je zaradené do nej, ak ich nespĺňa, zaraďuje sa do tried AP1 až AP6.

 

Trieda Pohon Typ Objem
AP2 P Benzín preplňované (turbo, kompresor, nitro) bez obmedzenia objemu
AP3 4×4, Z Benzín preplňované (turbo, kompresor, nitro) do 2100 cm3
Diesel s viacnásobný preplňovaním (napr. tdi+nitro) do 2100 cm3
AP4 4×4, Z Benzín preplňované (turbo, kompresor, nitro) nad 2100 cm3
Diesel s viacnásobný preplňovaním (napr. tdi+nitro) nad 2100 cm3
špeciály Benzín/ Diesel Vozidlá skupín E2, Buggy1600, SuperBuggy, motokári a vozidlá so špeciálne upraveným alebo jedinečným podvozkom dlhším ako 5,6m a pneumatikami rozmerov väčších ako 30″ a širších ako 375mm.
AP5 Benzín atmosférické do 2000 cm3
Diesel do 1600 cm3 s 1 druhom preplňovania (turbo alebo nitro, …)
AP6 Benzín atmosférické nad 2000 cm3
Diesel nad 1600 cm3 s 1 druhom preplňovania (turbo alebo nitro, …)

Vysvetlivka: P – predný pohon Z – zadný pohon 4×4 – pohon oboch náprav

11.4.1 Zaradenie vozidiel

Vozidlá budú zaradené do príslušnej triedy podľa preplňovania vo vozidle, aj keď tento systém bude vo vozidle nefunkčný. Ak sa “Nitro“ systém používa v atmosférickom agregáte, tak sa do príslušnej kategórie zadeľuje podľa tabuľky, ako v prípade preplňovania turbo alebo kompresor. Ak sa však použije už v preplňovanom vozidle, ide o viacnásobné prepĺňanie a preto sa zaradí ešte o 1 kategóriu vyššie ako by bolo zaradené bez tohto systému, okrem triedy AS7, v ktorej môžu jazdiť aj turbom aj nitrom preplňované dieslové vozidlá.

11.4.1.2

Vozidlá s hybridným pohonom sa zaraďujú do príslušnej objemovej triedy bez ohľadu na túto skutočnosť, podľa objemu spaľovacieho motora. Zaradenie vozidiel s čisto elektrickým pohonom určí technický komisár podľa oficiálneho výkonu elektromotora.

11.4.1.3

Vozidlá s dvoma spaľovacími motormi (“bimoto”) a náhonom na všetky kolesá sú zaradené do triedy AP3 alebo AP4 v závislosti od súčtu objemu dvoch agregátov.

11.4.1.4

Ľahké, otvorené roadstre (Caterham, Tiger…) – sériovo vyrobené na trubkovom ráme sa v kategórii Street zaraďujú v závislosti od objemu motora o 1 triedu vyššie. V triede Profi sa zaraďujú normálne, do triedy podľa objemu ich motora.

11.4.1.5

V kategórii Street autá pôvodne vyrobené ako atmosférické, ktoré boli preplňovaním (turbo, kompresor) dodatočne vybavené sa zaradia o 1 triedu vyššie, ako by boli bežne zaradené podľa tabuľky.

11.5 5Vypísané klasifikácie

 1. a)  absolútna klasifikácia
 2. b)  klasifikácia v objemových triedach podľa článku 10.4

11.6 6 Hodnotenie na podujatí a v seriáli

Na podujatí súťažia medzi sebou jazdci s celoročnou a dennou licenciou spolu. Víťazom podujatia sa stáva jazdec, ktorí vyhrá

finálovú jazdu, druhým je porazený finalista a tretím je porazený semifinalista s lepším brutto časom zo semifinálovej jazdy.

11.6.1

Jazdci s celoročnou licenciou SAMŠ do celkového hodnotenia majstrovstva získajú za jednotlivé podujatia body (sčítavajú sa): a) za umiestnenie v kvalifikácii podľa článku 11.6.2
– na 1.až 8.mieste: 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 bodov
b) za výsledky vo finálových jazdách

– za každú vyhratú jazdu vo finálových jazdách: 10 bodov
– za tretie miesto: 5 bodov
c) za dosiahnutie najlepšieho času v danom roku podľa článku 11.6.3
– 5 bodov
d) za vylepšenie slovenského, šprintérskeho rekordu na 1/4-míle podľa bodu 11.6.4
- navyše pripočítaných 10 bodov aj danej kategórii aj v absolútnom hodnotení
e) za vylepšenie slovenského, šprintérskeho rekordu na 1/4-míle v triede STREET podľa bodu 11.6.4 – navyše pripočítaných 10 bodov aj danej kategórii aj v absolútnom hodnotení

V prípade, že sa na preteku nebudú jazdiť finálové jazdy, čo bude uvedené v kalendári a v Zvláštnych ustanoveniach podujatia, jazdci dostávajú dvojnásobný počet bodov za kvalifikáciu.
V prípade, ak nie je možné odjazdiť všetky finálové jazdy v príslušnej klasifikácii (napr. kvôli nepriaznivému počasiu), jazdci nezískavajú žiadne body za finálové jazdy v príslušnej klasifikácii, všetky dovtedy uskutočnené finálové jazdy v príslušnej klasifikácii sa anulujú.

11.6.2

Klasifikácia kvalifikácie MSR na podujatí bude vytvorená len jazdcami s celoročnou licenciou jazdca SAMŠ, čiže najlepšie umiestnený jazdec s celoročnou licenciou obsadí prvé miesto atď.

11.6.3

Body získava jazdec, ktorý na podujatí dosiahne najlepší čas v danom roku, v danej kategórii i v absolútnom hodnotení (berie sa len najlepší čas dosiahnutý na podujatí). V prípade, ak najlepší ročný čas na podujatí nikto neprekoná alebo ak ho dosiahne jazdec bez celoročnej licencie SAMŠ, body nikto nezíska. Držiteľom najlepšieho času v danom roku môže byť aj jazdec s dennou licenciou.

11.6.4

Body za národný šprintérsky rekord získa jazdec, ktorý prekoná časový rekord na 402-metrovej trati platný z predošlého roku, resp.preteku a tým stanový nový limit na udeľovanie týchto bodov. Platný absolútny rekord z roku 2015 činí 8,733 sekúnd, platný rekord triedy STREET z roku 2015 činí 10,412 s.

11.6.5

Majstrom SR v šprinte sa stane jazdec, ktorý získa zo započítaných podujatí najvyšší počet bodov podľa ustanovení uvedených v kap. VIII., čl. 2.

711.6.6 Počet započítavaných podujatí

Do celoročného hodnotenia sa zaratúvajú všetky uskutočnené podujatia. Ku kvalifikovaniu sa v rámci šampionátu – v kategórii aj absolútne, musí každý pretekár absolvovať a bodovať na minimálne 2 pretekoch.

 

Národné športové predpisy pre automobilový šprint 2016:

Úvodné ustanovenia

Národné športové predpisy obsahujú základné pravidlá pre usporiadanie a hodnotenie automobilového šprintu. Sú záväzné pre všetkých účastníkov, organizátorov a činovníkov pri všetkých šprintoch v Slovenskej republike. Organizátor k ním vypracuje zvláštne ustanovenia (ZU) a k ich doplneniu môže vydať číslované a datované vykonávacie nariadenia (VN). ZU a VN doplňujú tieto všeobecné predpisy.

1. ORGANIZÁCIA

1.1 Definícia: Automobilový šprint je rýchlostná disciplína, usporiadaná na trati s pevným povrchom uzavretej pre šprint, kde sa jazdci na rovne trati snažia dosiahnuť čo najlepší čas. Väčšinou ide o súbežnú jazdu dvoch vozidiel v dvoch jazdných dráhach.
1.2 Organizácia šprintu sa riadi FIA MŠP, národnými športovými predpismi, národnými športovými predpismi pre šprint a príslušnými zvláštnymi ustanoveniami schválenými SAMŠ.
1.3 Zvláštne ustanovenia môžu byť pozmenené iba v zmysle článkov FIA MŠP a NŠP. Každá zmena, alebo každé doplňujúce ustanovenie budú oznámené očíslovanými a datovanými vykonávacími nariadeniami (VN), ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou ZU. VN budú zverejnené na oficiálnej informačnej tabuli podujatia.

2. TRAŤ

2.1. Povrch trate
Povrch šprintérskej trate musí byť kvalitný betón alebo asfalt, bez výmoľov, širších prasklín a jám a musí byť očistený od nánosov blata, biologických nečistôt, prípadne olejových škvŕn a podobných nánosov zhoršujúcich adhéziu povrchu. Časť trate, prípadne celá rýchlostná časť môže byť penetrovaná špeciálnym materiálom, homologizovaným pre šprintérske závodenie.

2.2 Dĺžka trate

Trať je dlhá 1/4 míle (402,33m) alebo 1/8 míle (201,16m) v závislosti od preteku, dĺžka musí byť uvedená v zvláštnych ustanoveniach.

2.3. Rozmery trate

Trať sa rozdeľuje na rýchlostnú časť viď čl. 2.2 a spomaľovacia časť. Pri variante 402,33m musí spomaľovacia časť trate merať minimálne 400m, pri variante 201,16m minimálne 200m.
Dĺžka selektívnej časti trate je súčet dĺžky rýchlostnej a spomaľovacej časti a jej šírka je 2m.
Šírka oboch paralelných dráh je min. 9m, tj. 4,5m/dráha, pričom stredová línia musí byť viditeľne označená kužeľmi. Celková šírka trate je min. 17m.

2.4 Jazdné pruhy

Trať je rozdelená na dva samostatné jazdné pruhy. Oba pruhy sa riadia spoločnou štartovacou procedúrou ale časomiera funguje nezávisle pre oboch jazdcov. V rámci jednotlivých jázd sa môže jazdiť vo dvojiciach alebo jednotlivo. Cieľová línia musí byť vyznačená jednoznačne a dobre viditeľne šachovnicovými symbolmi v strede a na dvoch okrajoch šprintérskej dráhy na úrovni 402,33 alebo 201,16m.

2.5. Bezpečnostné oplotenie trate

Trať musí byť oddelená od divákov súvislým betónovým múrikom, zvodidlom alebo radom kovových mobilných oplotení s dodržaním min. 10m bezpečnostnej zóny medzi divákmi a pretekajúcimi vozidlami. Oplotenie trate začína od štartovacej brány a siaha min. 200m od štartovej línie. Pohyb divákov vo vzdialenosti väčšej ako 100m od štartu je dovolený len v prípade, ak je oplotenie minimálne 20 metrov od stredovej línie trate. V každom prípade po 200 metroch od štartu pozdĺž trate je zakázaný akýkoľvek pohyb divákov minimálne do vzdialenosti 60 metrov od trate.

2.6. Depo

V bezprostrednom napojení na trať musí byť pre jazdcov a ich tímy vyčlenená odstavná zóna – depo, z ktorého sa bezprostredne pretekár vie presunúť cez zónu “burn out” na štartovú čiaru. Veľkosť depa musí

byť prispôsobená tak, aby sa vozidlá nehromadili v selektívnej časti, aby bol zaručený ich plynulý presun do depa.

2.7 Zóna „Burn out “

Zóna “burn out” slúži na zahrievanie pneumatík, je tiež kovovým oplotením separovaná a jej min.šírka musí dosahovať 6m v dĺžke min.10m. Do tejto zóny komisár privolá ďalšiu dvojicu len v prípade ak už predošlá zaujala pozíciu na štartovej čiare, tým pádom v zóne burn out môžu byť maximálne 2 vozidlá. Povrch zóny sa doporučuje chladiť vodou.

2.8 Poveternostné podmienky

Vhodnosť podmienok na trati ovplyvnených počasím vždy posúdi riaditeľ preteku. V prípade nepriaznivého počasia /silný vietor, dážď, mokrá trať, …/ sa môže pretek pozastaviť a tiež môže riaditeľ preteku korigovať časový harmonogram preteku.
Všeobecné zásady:

- na mokrom povrchu so súvislou vrstvou stojacej vody je závod do okamihu kým sa povrch nestane len vlhkým pozastavený
- kým je trať vlhká, uprednostnené sú jazdy triedy Street voči triedy Profi

3. ÚČASŤ NA PRETEKOCH

3.1 Podmienky účasti na šprinte, prípustné vozidlá a vypísané klasifikácie sú uvedené v Ročenke SAMŠ 2012.

3.2 Pre disciplínu automobilový šprint licencia jazdca nahrádza licenciu súťažiaceho.
3.3 Každý pretekár sa môže šprintu zúčastniť s viacerými vozidlami, ale každé musí byť inej triedy. Za každé vozidlo musí podať prihlášku a zaplatiť prihlasovací vklad. V tomto prípade musí pri administratívnom preberaní /pri prvom vozidle/ nahlásiť, s ktorým vozidlom chce pretekať v rámci absolútneho poradia. Ak tak neurobí, bude v absolútnom poradí klasifikovaný s prvým prebratým vozidlo pri administratívnom preberaní. 3.4 Na jednom vozidle sa nemôžu prihlásiť viacerí jazdci.
3.5 Počas šprintu sa môže vo vozidle nachádzať len jazdec.

4. PRIHLÁŠKY

4.1 Každý, kto sa chce zúčastniť šprintu, musí do termínu uzávierky prihlášok, ktorý je stanovený v ZU doručiť organizátorovi prihlášku; zaplatiť prihlasovací vklad a v prípade jazdcov bez celoročnej licencie aj poplatok za dennú licenciu.
4.2 Keď sa pri technickom preberaní zistí, že vozidlo nezodpovedá skupine/triede do ktorej bolo prihlásené, môže byť na základe návrhu technických komisárov a rozhodnutím športových komisárov preradené do zodpovedajúcej skupiny/triedy.
4.3 Podpísaním prihlášky sa jazdec bez výhrad podrobuje športovej právomoci vyplývajúcej z FIA MŠP, národného športového poriadku, týchto predpisov a zvláštnych ustanovení.

5. PRIHLASOVACIE VKLADY A POISTENIE

5.1 Prihlasovacie vklady môžu byť:

5.1.1 vklad s voliteľnou reklamou organizátora (reklama a spôsob jej umiestnenie musí byť uvedený v ZU)

5.1.2 vklad bez tejto reklamy organizátora
5.2 Pretekári, ktorí nezaplatia predpísaný vklad, nemôžu byť na šprint prijatí.
5.3 Účastníci šprintu sú poistení voči škodám spôsobeným tretím osobám spoločnou poistkou SAMŠ.

6. PREBERANIE PRED ŠTARTOM A KONTROLY V PRIEBEHU A PO SKONČENÍ

6.1 Každý pretekár, ktorý sa zúčastní šprintu, sa musí dostaviť aj s vozidlom k preberaniu v čase určenom v ZU.
6.2 Keď sa pri technickom preberaní zistí, že vozidlo nevyhovuje, môžu športoví komisári stanovia termín pre uvedenie vozidla do zodpovedajúceho stavu.
6.3 Ak vozidlo nebude uvedené do zodpovedajúceho stavu, nebude mu povolený štart.

6.4 Pri administratívnom preberaní sa uskutoční kontrola licencii, vodičských preukazov pretekárov, dokladov od súťažného vozidla (športový preukaz, technický preukaz).

6.5 Technické preberanie vykonávané pred štartom má všeobecný charakter (kontrola značky a typu vozidla, zaradenie vozidla do skupiny/triedy v ktorej je prihlásené, kontrola bezpečnostných prvkov, spôsobilosť vozidla podľa dopravných predpisov a pod).

6.6 V prípade kolízii na trati si musí jazdec dať svoje vozidlo skontrolovať technickým komisárom, ktorý rozhodne o možnosti pokračovania v preteku.

7. ŠTARTOVÉ ČÍSLA, REKLAMA

7.1 Každý pretekár obdrží od organizátora štartovné čísla, ktoré je povinný umiestniť na súťažnom vozidle podľa ZU pred technickým preberaním.
Každý pretekár je tiež povinný umiestniť na vozidlo povinnú reklamu organizátora a v prípade, že neodmietol voliteľnú, tak aj tú.

8. ŠTARTOVACIA PROCEDÚRA

8.1 Časomiera
Meranie časov šprintérskych závodov môže vykonávať zariadenie, ktoré spĺňa nasledovné kritéria:
- vybavenosť automatizovaným signalizačným zariadením štartovacej procedúry
- vybavenosť veľkoplošnými digitálnymi displejmi schopnými po skončení meranej jazdy ukázať aspoň hodnotu “netto času” na oboch dráhach
- na štartovej línii na oboch tratiach musí disponovať min.3 fotobunkami, ktoré sledujú správnu pozíciu pri štarte, prípadný skorý štart, naopak spätné vycúvanie z vhodnej pozície a reakčný čas
- vo vzdialenosti 60 stôp (18,36m) na oboch dráhach po 1 fotobunke, merajúcej 1.čiastkovú hodnotu
- vo vzdialenosti 330 stôp (101m) na oboch dráhach po 1 fotobunke, merajúcej 2.čiastkovú hodnotu
- vo vzdialenosti 660 stôp (201,16m) na oboch dráhach 2 fotobunky, merajúce čas na 1/8 míle a dosiahnutú rýchlosť
- vo vzdialenosti 1000 stôp (305m) na oboch dráhach po 1 fotobunke, merajúcej 3.čiastkovú hodnotu
- vo vzdialenosti 1320 stôp (402,33m) na oboch dráhach 2 fotobunky, merajúce čas na 1/4 míle a dosiahnutú rýchlosť. Rýchlosť sa meria na posledných 20-tich metroch rýchlostnej časti a vyhodnocuje sa ako priemerná rýchlosť tohto úseku.
- poskytnutie výstupu “timeslip” po každej meranej jazde každému pretekárovi, na ktorom figurujú všetky namerané hodnoty danej jazdy
- presnosť merania času 0,001 s, presnosť merania rýchlosti 0,01km/h

8.2 Štartovacia lampa

Ukazuje funkcie potrebné pre jazdca, ktoré potrebuje k správnemu umiestneniu sa k štartu, nastavenia správnej pozície a k samotnej signalizácie štartu ako i výsledok jazdy ( vyznačí dráhu ktorá vyhráva ).

8.3 Postup štartu

Pred postavením sa na štartovú líniu má každý pretekár možnosť 2 zahrievacích procedúr – “burn out” na suchom alebo mokrom povrchu.
Pretekár sa na štartovú čiaru posunie len na základe znamenia štartéra.
Pretekár zaujme pozíciu na štart nasledovne:

- pri pomalom posúvaní sa, najprv čaká na vysvietenie horného radu bielych lámp „pre stage“ (koleso vozidla preťalo 1. fotobunku) a pri miernom posunutí sa a pri rozsvietení sa 2.radu bielych svetiel „stage“ (koleso vozidla preťalo 2. fotobunku ) zastaví vozidlo a v správnej pozícii čaká na štart.
V momente, keď na oboch dráhach pretekári zaujmú správne pozície „stage“ (svietia obe rady bielych lámp „pre stage“ „stage“) sa automaticky postupne rozsvietia tri žlté štartové svetlá („Three amber starting sytem lights“) a následne zelené svetlo, ktoré povoľuje štart („Green light“) a spúšťa pretek.

V prípade skorého štartu sa na danej dráhe vysvieti červené svetlo („Red light“) a čas sa anuluje.
K štartu dôjde v momente vysvietenia sa zelenej lampy, avšak časomieru spustí každý pretekár zvlášť.
Pred štartom je v prípade zhasnutia agregátu pretekárskeho vozidla povolené jedno znovuspustenie.
Po prvom neúspešnom pokuse znovuspustenia agregátu sa na pokyn štartéra vozidlo posunie späť do depa. Štartovú čiaru musí vozidlo opustiť bez vonkajšej pomoci do 10-tich sekúnd po povele na štart

Štartovací komisár má právo na skoršie spustenie štartu .ak obe vozidlá nezaujali pozíciu “stage” v prípade ak zváži, že niektorý pretekár bezdôvodne zdržuje štartovaciu procedúru.
Po zahriatí pneumatík je pri procese zaujatia štartovej pozície povolené max.2x cúvnutie z pozície pre stage – stage

Max. časový interval zotrvania v pozícii v pre stage (horný rad bielych svetiel), keď už druhý pretekár zaujal stanovisko v pozícii stage (svietia horné aj dolné biele svetlá) je 5 sekúnd.

9. PRIEBEH ŠPRINTU

- Každý sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
- Počas meranej jazdy je použitie bezpečnostných pásov a prilby povinné!
- Používanie telemetrických, počítačových zariadení, optimalizujúcich nastavenia elektroniky sú povolené len v depe.
- V celom areály preteku platia predpisy cestnej premávky a povolená max.rýchlosť (okrem rýchlostnej meranej časti) je 30km/h.
- V mieste konania pretekov, v celom areály je pálenie gúm, driftovanie a akákoľvek akrobacia prísne zakázaná okrem vyhradených miest, na to určených.
- Zahrievanie gúm, je možné výlučne vo vyznačenom úseku pred štartovou čiarou, v takzv. „burn out zóne“. V 1 jazde môže pretekár vykonať maximálne 2 burn out-y.
- Po dokončení rýchlostnej časti sa každý pretekár čo najrýchlešie presunie krajným jazdným pruhom, selektívnou časťou do depa, pričom dodrží maximálnu povolenú rýchlosť.
- Pretekár je povinný po vrátení sa z rýchlostnej časti odparkovať v areály depa svoje vozidlo tak, aby neobmedzoval ostatných jazdcov vo vracajúcom pruhu a takisto pohyb v depe.

 

9.1 Kvalifikácia

- Kvalifikácia sa musí skladať minimálne z troch 30-minútových blokoch, jazdci nemusia absolvovať merané jazdy v každom bloku

- V prípade zhoršeného povrchu v jednej z dráh, môže kvalifikácia prebiehať len v jednej dráhe
- Do kvalifikácie môžu nastúpiť len jazdci a vozidlá, ktoré prešli administratívnym a technickým preberaním – Dĺžka kvalifikácie je časovo obmedzená podľa ZU, jazdci môžu absolvovať ľubovoľný počet jázd
- Podmienkou klasifikácie v kvalifikácii je úspešné absolvovanie minimálne dvoch kvalifikačných jázd, avšak

body za časový rekord sa pridelí aj v prípade ak jazdec absolvuje len jednu jazdu
- Pri kvalifikácii nemusia byť v oboch jazdných pruhoch vozidlá tých istých skupín alebo tried
- Nameraný kvalifikačný čas sa rovná rozdielu medzi časmi pretnutia štartovacej a cieľovej fotobunky (netto čas)

- Všetky dosiahnuté časy z kvalifikácie musia byť pretekárom priebežne sprístupnené buď v elektronickej forme na monitore alebo v tlačenej forme na vývesnej tabuli organizátora

- Najlepší dosiahnutý čas v ľubovoľnej kvalifikačnej jazde je výsledkom jazdca v kvalifikácii

- V prípade rovnakého najlepšieho času rozhoduje o poradí maximálna dosiahnutá rýchlosť v týchto jazdách, potom čas druhej najlepšej jazdy, resp. rýchlosť atď.

 

9.2 Finálové jazdy

- Finálové jazdy sa jazdia samostatne v každej triede
- Do finálových jázd postupuje 8 najlepších z kvalifikácie v každej triede podľa dosiahnutých netto časov
- Finálové jazdy sa jazdia podľa pavúkov z Prílohy I.
- Právo na výber jazdného pruhu vo finálových jazdách má pretekár s lepším kvalifikačným časom
- Ak sa pretekár nedostaví na finálový duel do 1 minúty od vyzvania, prehráva tento finálový duel. Riaditeľ preteku môže tento čas kvôli rôznym okolnostiam predĺžiť.
- Ak jazdec nemá vo finálových jazdách súpera, musí jazdu absolvovať samostatne podľa pravidiel finálových jázd. Nedokončenie jazdy alebo nesprávny štart znamená vypadnutie jazdca..
- Finálovú jazdu vyhráva jazdec s lepším brutto časom (súčet reakčného a netto času), teda jazdec, ktorý po správnom štarte prejde prvý cieľom
- V prípade ak jazdec odštartuje skôr ako bol daný pokyn na štart, jazdu prehráva, ak obaja pretekári vykonajú skorý štart, jazdu vyhráva jazdec ktorý neskôr pochybil.
- Finálové jazdy sa jazdia na jednu jazdu, v prípade rovnakého výsledného času (brutto čas) rozhoduje lepší netto čas
- Opakovanie niektorej finálovej jazdy nie je dovolené, výnimkou je prípad, ak riaditeľ preteku usúdi, že jazda bola ovplyvnená problémom časomiery alebo pochybením štartovacieho komisára.
Ak pretekár nevie dokončiť finálovú jazdu zavinením druhého pretekára, jazdu vyhráva a postupuje ďalej.
- Víťaza preteku určí finálová jazda medzi dvoma postupujúcimi zo semifinále, porazení jazdci z finálových jázd už o umiestnenie nesúťažia, tretie miesto získava porazený semifinalista z lepším časom v semifinále (brutto čas).

 

9.3 Superfinále

Okrem finálových jázd jednotlivých kategórií sa na každom preteku jazdí i Superfinále, v ktorom sa stretnú 8 najrýchlejší jazdci bez ohľadu na skupinu a triedu, v ktorej súťažili. Superfinálové pavúky sa jazdia podľa Prílohy I.
. Poradie v superfinále tvorí absolútne poradie podujatia.

10. TRESTY

10.1 Správanie sa počas preteku
- Každý pretekár môže absolvovať kvalifikačnú jazdu výlučne na vozidle, ktoré bolo spolu s ním prebraté do preteku. Ak tak urobí s iným vozidlom, bude z preteku vylúčený.
- V selektívnej časti (jazdný pruh ktorým sa pretekári vracajú) platí rýchlostné obmedzenie 30km/h, ak nie je v ZU uvedené inak, každé porušenie bude potrestané riaditeľom pretekov finančným trestom 100€, pri druhom porušení bude jazdec vylúčený
- Pod trestom vylúčenia platí prísny zákaz vykonávania akrobatických kúskov (slalom, jazda na jednom kolese, drift, pálenie gúm) a bezdôvodného zastavenia.
- Nedisciplinované správanie ako i porušovanie parkovného poriadku riaditeľ preteku potrestá finančným trestom vo výške 100€, pri druhom porušení bude jazdec vylúčený.
- bezdôvodne opustenie vozidla v selektívnej, rýchlostnej alebo spomaľovacej časti bude potrestané vylúčením z preteku

10.2 Vylúčenie z jazdy /anulovanie času/

Vylúčenie /anulovanie/ dosiahnutého času nastáva v týchto prípadoch:

 • -  Pretnutie stredovej čiary, alebo krajnice alebo bočných kontakt s druhým vozidlo
 • -  Skorý štart /červená signalizácia/, pri finálových súbojoch prehráva jazdec, ktorý to porušil prvý
 • -  Kontakt so zariadením časomiery
 • -  Bezdôvodne nízka rýchlosť v rýchlostnej časti

11. PROTESTY, ODVOLANIA

11.1 Každý protest proti výsledkom súťaže, resp. proti technickému stavu iného vozidla musí byť podaný v súlade s FIA MŠP; najneskôr do 30 minút po vyvesení predbežnej záverečnej klasifikácii

11.2 Každý protest musí byť podaný písomne riaditeľovi preteku spoločne s poplatkom, ktorého výška musí byť uvedená v ZU, ktorá bude vrátená v prípade, že protest bude uznaný.

11.3 Keď protest vyžaduje demontáž a montáž rôznych častí vozidla, je protestujúci povinný zložiť ďalšiu zálohu vo výške, ktorá je uvedená v Ročenke SAMŠ 2012.

11.4 Keď bude protest zamietnutý a náklady s ním spojené budú vyššie ako zložená záloha, uhradí protestujúci rozdiel. Naopak, keď budú náklady nižšie, bude rozdiel vrátený.

11.5 Pretekár má právo sa odvolať proti rozhodnutiu podľa článkov FIA MŠP a podľa ustanovení NŠP. 11.6 Všetci pretekári so svojimi vozidlami musia byť do doby vyvesenia oficiálnej klasifikácie k dispozícii riaditeľovi preteku

12. CENY, POHÁRE, ODOVZDÁVANIE CIEN

Zoznam cien a pohárov musí organizátor uviesť v ZU. Odovzdávanie cien bude vykonané podľa programu uvedeného v ZU.

13. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE JAZDCOV

13.1. Prilby
Akákoľvek prilba schválená pre cestnú premávku alebo homologovaná pre automobilový šport aj po skončení homologácie.

13.2. Ohňovzdorné odevy

13.2.1. Trieda AP7, vozidlá so zmenou polohy motora a vozidlá poháňané palivom metanol, nitrometán.

Kombinéza nemusí mať súčasne platnú homologáciu FIA, musí však byť bez známok poškodenia (predratá horná vrstva odevu, predraté šitie, viditeľne opravované šitie odevu a pod.). Odporúča sa dlhá spodná bielizeň, kukla, ponožky s homologáciou FIA Odporúčajú sa rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom, odporúčajú sa s homologáciou FIA. Povinná je športová obuv nad členky.

Je doporučené používať kompletne ohňovzdorný odev podľa štandardu FIA 8856–2000.

13.2.2. Mimo triedy AP7 a vozidiel so zmenou polohy motora

Kombinéza nie je povinná. Pre vozidlá Street sa odporúča, pre vozidlá Profi je povinný dlhý rukáv a dlhé nohavice. Pre všetkých jazdcov je povinná športová, uzavretá obuv.
V kategórii Profi, pre jazdcov ktorí dosiahnu čas pod 11s na 402m (7,5 s – 201m) je použitie ohňovzdorného odevu povinné.

V kategórii Street, pre jazdcov ktorí dosiahnu čas pod 11s na 402m (7,5 s – 201m) je povinný dlhý rukáv a dlhé nohavice.

TECHNICKÉ PREDPISY:

I. Skupina STR

1. Všeobecne

Sú povolené všetky sériovo vyrábané osobné vozidlá, ktoré sú schválené pre premávku na pozemných komunikáciách. Musia mať platné evidenčné číslo pridelené v Európe a technický preukaz.
Vozidlá nemusia mať preukaz športového vozidla.

2. Rozmery a hmotnosti

2.1 Rozmery

Musia byť v súlade s homologačným listom, prípadne s osvedčením o evidencii vozidla.

2.2 Hmotnosť

Minimálna hmotnosť vozidla je daná údajom uvedeným v technickom preukaze vozidla s využitím mínusovej tolerancie 5%. Táto minimálna hmotnosť musí byť dodržaná v priebehu pretekov. Hmotnosť vozidla bude overovaná bez jazdca.

3. Motor
3.1 Všeobecne

Je možné použiť len sériový motor pre daný typ vozidla zapísaný v technickom preukaze vozidla, je možná jeho ľubovoľná úprava.
V prípade zmeny motora musí byť tento zapísaný v technickom preukaze vozidla, poloha motora musí zostať zachovaná. Zabudovanie vstrekovania vody, zmesi vody a alkoholu je dovolené a neindikuje zaradenie do vyššej triedy, neponíma sa ako viacnásobné preplňovanie.

3.2 Objem

Objem motora musí zostať v súlade s údajmi uvedenými v technickom preukaze.
Prípadná zmena objemu motora je možná do objemu výbrusu povoleného výrobcom vozidla (motora).

3.3 Preplňovanie, restriktor

Úprava výkonu motora doplnením akéhokoľvek typu preplňovania je povolená.

3.3.1 Preplňovanie motora „Nitro“

Preplňovanie systémom „Nitro“ je povolené.

3.4 Výfukový systém, katalyzátor

Je dovolená úprava výfukového systému, pričom poloha ukončenia výfukového systému musí byť identická so sériovým prevedením (strana nerozhoduje).

3.4.1 Katalyzátor nie je povinný.

3.5 Chladič

Dodatočné chladenie medzichladiča stlačeného vzduchu (intercooler) pomocou CO2, ľadom, vodou je povolené v takom rozsahu, aby z vozidla žiadna kvapalina nevytekala po posunutí sa na štartovú čiaru.

4. Palivový systém 4.1 Palivová nádrž

Palivová nádrž musí byť sériového vyhotovenia, výrobcom daného typu bez akýchkoľvek úprav, vrátane umiestnenia a uchytenia.

4.2 Palivové čerpadlá

Sú povolené ľubovoľné čerpadlá.

4.3 Rozvod paliva

Rozvod paliva musí byť sériového vyhotovenia okrem regulátora paliva, ktorý môže byť vymenený za nastaviteľný.

4.4 Palivo

Je povolené používať len palivá dostupné a predávané na čerpacích staniciach, vrátane biopaliva E85 a špeciálnych, vysokooktánových, prípadne okysličených certifikovaných palív, komerčne predávaných a odporúčaných pre cestné vozidlá, bez potreby zásahu do manažmentu motora.

5. Elektrický systém

5.1 Akumulátor

Je ľubovoľný. Ak nie je umiestnený na pôvodnom mieste, musí byť v súlade s MŠP FIA Príloha J článok 255.5.8.3.

5.2 Hlavný odpojovač

Nie je povinný. Jeho používanie je odporúčané.

5.3 Osvetlenie

Musí byť prevedenia schváleného pre cestnú premávku.

5.4 Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka je ľubovoľná.

6. Prevody

6.1 Spojka

Ľubovoľná.

6.2 Prevodovka

Sériová s možnou úpravou prevodov pri zachovaní počtu prevodových stupňov, skrine a systému mazania.

6.3 Diferenciál

Ľubovoľný.

6.4 Spojovacie hriadele

Ľubovoľné.

7. Zavesenia
7.1 Predná náprava

Sériová s možnosťami úprav schválenými pre cestnú premávku pri zachovaní pôvodnej koncepcie

7.2 Zadná náprava

Sériová s možnosťami úprav schválenými pre cestnú premávku pri zachovaní pôvodnej koncepcie

8. Kompletné kolesá

Môžu byť použité ľubovoľné kolesá minimálnej veľkosti pneumatík a ráfikov ako je uvedené v technickom preukaze pri dodržaní podmienky, že pri pohľade zhora bude koleso prekryté blatníkom do roviny prechádzajúcej stredom náboja kolesa.

8.1 Pneumatiky

Pneumatiky musia byť schváleného typu pre cestnú premávku s označením „E“, s minimálnou hĺbkou dezénu 2mm.

8.2 Kolesá

Kolesá musia byť schváleného typu pre dané vozidlo, ktoré sú zapísané v technickom preukaze. Použitie kolesa pre núdzový dojazd je zakázané.

8.3 Rezervné koleso

Nie je povinné

8.4 Podporné kolesá

Používanie podporného kolesa je povolené vo všetkých triedach. Rámy s podpornými kolieskami môžu byť jednokolieskové alebo dvojkolieskové a odpružené alebo neodpružené. Dĺžka oporného rámu (od spodného bodu uchytenia po stred otáčania kolieska) by mala byť minimálne 80cm. Šírka rámu (v mieste uchytenia) sa môže líšiť podľa konštrukcie auta a miesta uchytenia od 50 cm. Rám nemôže byť ale širší ako samotné vozidlo. Pomocný rám musí byť uchytený o pevné miesto na karosérii (napríklad pri úchytoch tlmičov, na nosníkoch, atď ) alebo na hlavnom alebo ochrannom ráme v min. 3 bodoch. K upevneniu sa musia použiť pevnostné skrutky minimálne M8 s minimálnou pevnosťou 8.8. Trubky rámu nemôžu mať menší priemer ako 25mm (ak nie sú chrommolybdenové 19mm). Hrúbka steny trubky minimálne 2 mm (ak nie je chrommolybdenová). Použiť sa môžu kolieska s ložiskami a pneumatiky z plnej gumy. Celý pomocný rám by mal byť nastaviteľný, aby bolo možné meniť výšku koliesok podľa priľnavosti asfaltu a rovinatosti trate.

9. Brzdový systém

9.1 Všeobecne

Brzdový systém musí byť dvojokruhového prevedenia.

10. Priestor pre posádku 10.1 Definícia

Vozidlo musí byť vybavené všetkými sedadlami, ochranné a izolačné časti interiéru musia zostať namontované, okrem zadného plata v 5-dverových autách, ktoré môže byť vymontované. Všetky bezpečnostné prvky, ktoré sú predpísané predpismi cestnej premávky, musia zostať vo vozidle namontované.

10.1.1 Nádoba na “Nitro”.

V priestore pre posádku môžu byť prepravované tlakové nádoby pre systém “Nitro”. Nádoby na „Nitro“ sa odporúča montovať mimo priestoru pre posádku s podmienkou, že sa nachádzajú minimálne 300 mm od vonkajších obrysov karosérie v horizontálnom smere.
Musia byť zabezpečené minimálne dvomi kovovými pásmi a uchytené minimálne 2 skrutkami systém zabezpečenia musí byť schopný odolať spomaleniu 25 g.

Všetky časti zariadenia „Nitro“ musia byť ohňovzdorné.
Potrubia z umelej hmoty sú zakázané a kovové potrubia sú povinné.

10.2 Ochranná klietka

Nie je povinná.

10.3 Sedadlá

Sedadlo jazdca a spolujazdca môže byť nahradené nepoškodeným športovým sedadlom s integrovanou opierkou hlavy. Odporúča sa s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
Uchytenie športového sedadla nesmie mať provizórny charakter.

10.4 Bezpečnostné pásy

Bezpečnostní pásy sú povinné. Je možná výmena pôvodných bezpečnostných pásov za nepoškodené bezpečnostné pásy

minimálne 4 popruhové (4 body uchytenia) Odporúčajú sa bezpečnostné pásy s homologizáciou FIA so skončenou homologizáciou FIA minimálne štandardu 8854–1988. V prípade použitia bezpečnostných pásov so skončenou homologizáciou FIA musí montáž týchto pásov zodpovedať MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.6.2.

10.5 Ochranná sieťka

Nie je povinná.

10.6 Hasiaci systém, ručné hasiace prístroje

Je odporučený 1ks hasiaci prístroj s náplňou v zmysle MŠP FIA Príloha „J“ článok 253–7.3. Uchytenie musí zodpovedať MŠP FIA Prílohy „J“. článkom 253–7.

11. Karoséria

11.1 Materiál

Je dovolené odľahčenie karosérie výmenou jedného kovového dielu karosérie.
Karoséria vozidla musí byť celistvá, nesmie chýbať žiadny väčší diel karosérie (kapota, nárazník…)

11.2 Okná

Okná musia zostať sériové, tak ako boli montované výrobcom vozidla. Mechanizmus otvárania okien nesmie byť menený. Všetky okná musia byt počas jazdy zatvorené. Jazda s otvorenou strechou v prípade vozidiel cabriolet, u ktorých sa táto dá uzatvoriť, je zakázaná.

11.3 Ťažné oká

Sériové ťažné oká pre ťahanie nepojazdného vozidla musia byť dostupné a funkčné.

12. Aerodynamické prvky

Sú dovolené ľubovoľné aerodynamické prvky, ktoré sú certifikované pre použitie v cestnej premávke.
Zákaz jazdenia s odnímateľnými doplnkami a dekoráciami – strešné nosiče, dekoratívne predmety na nárazníkoch atď. Výnimkou sú minikamery s vákuovým uchytením.

13. Povolené zmeny a doplnky

Všetko, čo nie je týmito predpismi povolené, je zakázané.

II. Skupina PRF

1. Všeobecne

Vozidlá sú určené len pre automobilový šprint. Vozidlá nemusia mať platné evidenčné číslo a technický preukaz. Môžu využiť niektorú s tu uvedených úprav. Vozidlá nemusia mať preukaz športového vozidla.

2. Rozmery a hmotnosti 2.1 Rozmery

Maximálna šírka vozidiel je 2,2m.

2.2 Hmotnosti

V závislosti na objeme valcov motora, prípadne prepočítanom objeme (použitie preplňovaného motora, nitro) sú predpísané nasledovné minimálne hmotnosti:

do 1 000 cm3 od1000cm3 do1400cm3 od1400cm3 do1600cm3 od1600cm3 do2000cm3 od2000cm3 do3000cm3 od3000cm3 do4000cm3 od4000cm3 do5000cm3 od5000cm3 do6500cm3

500 kg 550 kg 580 kg 620 kg 700 kg 780 kg 860 kg 960 kg

Uvedené minimálne hmotnosti musia byť dodržané po celú dobu trvania pretekov, teda aj po
prejdení cieľom. Váži sa vozidlo bez jazdca a bez dopĺňania akýchkoľvek kvapalín.
Použitie závažia je povolené, musí však byť celistvé z pevného materiálu, pevne priskrutkované k zosilnenej podlahe priestoru pre posádku a musí byť umožnené jeho zaplombovanie.
Plocha zosinenia pre každú skrutku 100 cm2, hrúbka plechu minimálne 3 mm, akosť skrutiek
minimálne M10–8G)

3. Motor
3.1 Všeobecne

Je povolený ľubovoľný typ motora a jeho úpravy sú povolené.
Zmena polohy motora je ľubovoľná pri dodržaní podmienok uvedených v ďalšom.
Zabudovanie vstrekovania vody, zmesi vody a alkoholu je dovolené a neindikuje zaradenie do vyššej triedy, neponíma sa ako viacnásobné preplňovanie

3.2 Objem motora

Ľubovoľný.

3.3 Preplňovanie, restriktor

Preplňovanie je povolené, bez obmedzenia prívodu vzduchu.

3.3.1 Preplňovanie motora „Nitro“

Preplňovanie systémom „Nitro“ je povolené.

3.4 Výfukový systém, katalyzátor

Úprava výfukového systému je dovolená. Výfukový systém musí v každom prípade umožniť odvádzanie plynov mimo karosériu a priestoru pre posádku a zabrániť vniknutiu spalín do priestoru pre posádku. Katalyzátor nie je povinný.

3.5 Chladič

Typ a kapacita nie je obmedzená ako i jeho umiestnenie ale nesmie zasahovať do priestoru pre posádku.

4. Palivový systém

4.1.1
Palivová nádrž (aj jej uzáver) musia byť sériové z cestného motorového vozidla (homologovaného pre premávku na cestných komunikáciách) bez úprav a bez viditeľných známok poškodenia. Môže sa tiež použiť palivová nádrž, vyrobená špeciálne pre dané vozidlo. Ak sa použije špeciálna palivová nádrž, vyhotovenie nádrže a jej uzáveru musí byť také, aby pri prevrátení vozidla nemohlo prísť k vytekaniu alebo presakovaniu paliva (na tento účel musia byť nádrž alebo uzáver opatrené samočinným spätným ventilom homologovaného typu). Odvzdušnenie palivovej nádrže nesmie vyúsťovať do priestoru pre posádku. Ako materiál palivovej nádrže sa môže použiť oceľ alebo hliník. Pokiaľ je to s ohľadom na umiestnenie nádrže možné, odporúča sa použitie homologovanej nádrže alebo nádrže vyrobenej podľa podmienok uvedených v MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.14..

4.1.2
Uzáver palivovej nádrže je ľubovoľný, avšak nesmie presahovať cez plochu karosérie a nesmie umožniť únik paliva.

4.1.3
V prípade použitia bezpečnostnej palivovej nádrže jej umiestnenie musí byť oddelené od priestoru posádky / motora / výfukovému systému stenou, ktorá odoláva ohňu a zabraňuje presakovaniu kvapalín do týchto priestorov a / alebo chránená krytom, ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky. Nádrž musí byť vždy oddelená od priestoru pre posádku žiaruvzdornou stenou. Palivová nádrž musí byť umiestnená tak, aby nehrozilo jej prerazenie alebo poškodenie pri prevrátení vozidla (odporúčané je

Palivová nádrž

chrániť ju umiestnením vo vnútri rámu alebo karosérie). Nádrž je nutné oddeliť od motora, výfuku, elektoinštalácie alebo iných zdrojov tepla žiaruvzdornou prekážkou (nehorľavým krytom). Umiestnenie palivovej nádrže v priestore pre posádku je zakázané.

4.1.4

Použitie zariadenia na znižovanie teploty paliva pod teplotu nižšiu ako 100 C je zakázané.

4.2 Palivové čerpadlá

Palivové čerpadlá sú ľubovoľné ako aj ich počet.

4.3 Rozvod paliva

Rozvod paliva musí byť sériového vyhotovenia, alebo musí byť v súlade s MŠP FIA Príloha J článok 253.3.1. a 3.2.

4.4 Palivo

Je povolené používať ľubovoľné palivo.

5. Elektrický systém

5.1 Akumulátor

Je ľubovoľný. Ak nie je umiestnený na pôvodnom mieste, musí byť v súlade s MŠP FIA Príloha J článok 255.5.8.3.

5.2 Hlavný odpojovač

Odporúča odpojovač elektrického obvodu v zmysle MŠP FIA príloha J článok 253.13.
Musí umožniť odpojiť všetky spotrebiče, okrem elektrického systému hasiaceho zariadenia ak je tento použitý.

5.3 Osvetlenie

Osvetlenie vozidla ,sériovo namontované, nie je povinné. V prípade, že po odstránení osvetlenia vytŕčajú z vozidla ostré (kovové) hrany, musia byť prekryté plastovým alebo kovovým krytom alebo musia byť zaoblené na rádius minimálne 5mm.

5.4 Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka je ľubovoľná.

6. Prevody 6.1 Spojka

Ľubovoľná.

6.2 Prevodovka

Ľubovoľná.

6.3 Diferenciál

Ľubovoľný.

6.4 Spojovacie hriadele

Ľubovoľné.

7. Zavesenia

7.1 Predná náprava

Ľubovoľné.

7.2 Zadná náprava

Ľubovoľné.

8. Kolesá
8.1 Pneumatiky

Pneumatiky typu Slick sú povolené bez obmedzenia. Špeciálne pneumatiky pre šprint mäkkej zmesi pri dodržaní tlaku určeného výrobcom sú povolené.

8.2 Koleso

Je povolené použitie ľubovoľného kolesa. Použitie podložiek medzi koleso a náboj je povolené.

8.3 Kompletné kolesá

Kompletné koleso je ľubovoľné.

8.4 Rezervné koleso

Nie je povinné.

8.5 Podporné kolesá

Používanie podporného kolesa je povolené vo všetkých triedach. Rámy s podpornými kolieskami môžu byť jednokolieskové alebo dvojkolieskové a odpružené alebo neodpružené. Dĺžka oporného rámu (od spodného bodu uchytenia po stred otáčania kolieska) by mala byť minimálne 80 cm. Šírka rámu (v mieste uchytenia) sa môže líšiť podľa konštrukcie auta a miesta uchytenia od 50 cm. Rám nemôže byť ale širší ako samotné vozidlo. Pomocný rám musí byť uchytený o pevné miesto na karosérii (napríklad pri úchytoch tlmičov, na nosníkoch,atď) alebo na hlavnom alebo ochrannom ráme v min. 3 bodoch. K upevneniu sa musia použiť pevnostné skrutky minimalne M8 s min.pevnosťo 8.8. Trubky rámu nemôžu mať menší priemer ako 25mm (ak nie sú chrommolybdenové 19mm). Hrúbka steny trubky minimálne 2 mm (ak nie je chrommolybdenová). Použiť sa môžu kolieska s ložiskami a pneumatiky z plnej gumy. Celý pomocný rám by mal byť nastaviteľný, aby bolo možné meniť výšku koliesok podľa priľnavosti asfaltu a rovinatosti trate.

9. Brzdový systém
9.1 Všeobecne

Brzdový systém musí byť dvojokruhové. Je povolené použitie brzdového padáku.

10. Priestor pre posádku
10.1 Definícia

Priestor posádky vo vozidle je ohraničený vnútornými plochami podlahy, strechy, dverami, priečkou oddeľujúcou motorový priestor a plochou vytvorenou zadnými sedadlami.
Akékoľvek potrubia vedúce týmto priestorom musia byť účinne zakryté / oddelené tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku kvapalín do priestoru posádky.

Podlaha priestoru posádky nesmie vykazovať žiadne provizóriá a musí zamedziť vniknutiu akejkoľvek nečistoty. Motor musí byť oddelený pevnou priečkou od priestoru pre posádku.
V prípade umiestnenia motora do priestoru posádku musí byť:

 1. a)  zabezpečený dostatočný priestor pre jazdca, ktorý nesmie byť obmedzený v pohyboch potrebných pre ovládanie vozidla
 2. b)  kryt oddeľujúci priestor posádky od agregátov motora, prevodovky, spojovacích hriadeľov / reťazí a pod. musí mať dostatočnú pevnosť a tuhosť, aby zabránil preniknutiu akýchkoľvek dielov do priestoru posádky. V prípade požiaru musí zabrániť preniknutiu plameňov a prieniku kvapalín do tohto priestoru
 3. c)  Použitý materiál pre výrobu krytu:
 • –  Musí mať minimálnu hrúbku 3mm pri použití oceľového hladkého plechu,
 • –  nesmie mať menšiu hrúbku ako 1,5 mm pri použití oceľového plechu vystuženého prelisovaním (krížové / šikmé / rovnobežné

odporúča sa kombinované),

 • –  pri použití karbónu hrúbka nesmie byť menšia ako 4 mm,
 • –  kombinácie rúrkového priehradového rámu a oceľového plechu alebo karbónu hrúbky 0,7mm. Rozmery rúrok sú: priemer

12mm s hrúbkou steny 1,5mm. Pozdĺžna vzdialenosť medzi rúrkami 100mm, priečna vzdialenosť 200mm. Je odporučené použiť namiesto rúrok štvorcový profil (jokel) rozmeru 12x12x1,5mm. Pri použití priehradového rámu kombinovaného s plechom / karbónom je povinné umiestnenie plechu / karbónu z vnútornej strany krytu. Použitie kevlaru je zakázané.

d) V prípade reťazového prevodu musí byť tento od priestoru posádky navyše oddelený samostatným krytom z oceľového plechu hrúbky 2 mm.

10.1.1 Nádoba na “Nitro”

V priestore pre posádku môžu byť prepravované tlakové nádoby pre systém “Nitro”. Nádoby na „Nitro“ sa odporúča montovať mimo priestoru pre posádku s podmienkou, že sa nachádzajú minimálne 300 mm od vonkajších obrysov karosérie v horizontálnom smere.
Musia byť zabezpečené minimálne dvomi kovovými pásmi a uchytené minimálne 2 skrutkami systém zabezpečenia musí byť schopný odolať spomaleniu 25 g. Všetky časti zariadenia „Nitro“ musia byť ohňovzdorné. Potrubia z umelej hmoty sú zakázané a kovové potrubia sú povinné.

10.2 Ochranná klietka

Ochranná klietka nie je povinná, je však dôrazne odporúčaná. Ak je vozidlo vybavené ochrannou klietkou, táto musí byť v súlade s MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.8.

10.2.1 Zvláštny prípad

Na ochrannej konštrukcii je povolené umiestniť držiak kamery, ktorý musí zniesť zaťaženie 25g. Ochranná klietka nesmie byť pre tento účel prevŕtaná. Použité skrutky musia byť M8 minimálnej akosti 8G. Uchytenie kamery musí byť s využitím pôvodného uchytenia skrutkou , doplneného uchytením pomocou upínacích pásov.

10.3 Sedadlá

Sedadlo jazdca môže byť nahradené nepoškodeným športovým sedadlom, ostatné sedadlá môžu byť odstránené.

10.4 Bezpečnostné pásy

Bezpečnostné pásy jazdca sú povinné. Je možná výmena bezpečnostných pásov za minimálne štvorpopruhové minimálne s tromi bodmi uchytenia, len ak je vozidlo vybavené ochrannou konštrukciou. Montáž bezpečnostných pásov musí byť v súlade s MŠP FIA Príloha J článok 253.6

10.5 Hasiaci systém, ručné hasiace prístroje

Je odporučený hasiaci systém v súlade s MŠP FIA Prílohy „J“. článkom 253–7.2.alebo 1ks hasiaci prístroj s náplňou v zmysle MŠP FIA Príloha „J“ článok 253–7.3. Uchytenie musí zodpovedať MŠP FIA Prílohy „J“. článkom 253–7.

11. Karoséria

Je povolené odľahčovanie karosérie výmenou dielcov za plastové. Všetky vymenené diely karosérie (dvere, kapoty, strechy…atď ) musia byť zhotovené z laminátu, karbónu, kevlaru, plastu, hliníka, alebo iného obdobného materiálu (alebo kombinácie týchto materiálov) odpovedajúcej hrúbky (laminát, karbón, kevlar = min.1mm, hliník = min.0,5mm), pričom silueta vozidla musí zostať zachovaná.
Povolená je demontáž jedného dielu karosérie a to predného alebo zadného nárazníka.

11.1 Skelet

V prípade že bude motor premiestnený do priestoru posádky nesmie týmto vzniknúť potreba zmeny / úpravy nosnej časti skeletu.
Zmena skeletu, okrem podlahy a uloženia zadnej nápravy v mieste uloženia motora, je zakázaná, okrem prototypových vozidiel z trubkovým rámom, ktorých stavba sa riadi predpisom MŠP FIA Príloha „J“ článok 277.

11.2 Okná

Všetky bočné a zadné sklá môžu byť nahradené materiálom netrieštivého polykarbonátového typu minimálnej hrúbky 3 mm. Čelné sklo môže byť nahradené čírim polykarbonátom minimálnej hrúbky 5mm.

11.2.1 Vnútorné obloženie dverí

Je dôrazne doporučené v prípade odstránenia vnútorného obloženia dverí zabezpečiť aby nevznikli ostré hrany, ktoré by mohli spôsobiť zranenie jazdca. Odstránené vnútorné obloženie dverí je doporučené nahradiť za dverové panely z kovového materiálu minimálnej hrúbky 0,5mm, z karbónového materiálu minimálnej hrúbky 1 mm alebo iného celistvého a nehorľavého materiálu, minimálnej hrúbky 2 mm. Okrem dvier vodiča je alternatívne prekrytie odstrojených častí nepovinné.

12. Aerodynamické prvky

Sú dovolené ľubovoľné aerodynamické prvky.
Zákaz jazdenia s odnímateľnými doplnkami a dekoráciami – strešné nosiče, dekoratívne predmety na nárazníkoch atď. Výnimkou sú minikamery s vákuovým uchytením.

13. Povolené zmeny a doplnky

Všetko ,čo nie je týmito predpismi dovolené, je zakázané.

 

1. WEST LAKE DRIFT CUP

Viac

 Najpopulárnejší a najnavštevovanejší hudobno-motoristický festival CAR AT TUNING PARTY, ktorý sa už po 14.-ty krát uskutoční na piešťanskom letisku 16. – 18. júna 2017, avízuje množstvo zmien, vylepšení a inovácii. Jednou z tých najhlavnejších je nový organizátor driftérskeho šampionátu, ktorý posunie túto športovú disciplínu na vyššiu úroveň a garantuje účasť najšpičkovejších pretekárov z Čiech i zo Slovenska. Aleš Síla z CZECH DRIFT SERIES sa na spoluprácu s festivalom CAR AT TUNING PARTY veľmi teší a verí, že účasť driftérov bude počas trojdňového preteku rekordná. A zrejme aj bude, pretože motivačné podmienky pre driftérov sú naozaj bezkonkurenčné: štartovné zadarmo, ceny v hodnote 5 000,- eur vo forme poukážok na nákup gúm vo WESTLAKE, nový koncept akčnej driftérskej trasy a štýlové depá pre súťažiacich. Driftéri sa môžu registrovať na preteky už koncom apríla na www.drifting.cz v kategóriach PRO, SEMI PRO a STREET.

Výherné ceny v hodnote:

PRO:

1. 1500

2. 1000

3. 500

SEMI PRO:

1. 800

2. 500

3. 300

STREET:

1. 250

2. 100

3. 50

Počas tuningového zrazu CAR AT TUNING PARTY sa fanúšikovia motorizmu môžu tiež tešiť na slovenský šampionát v šprintoch, chýbať nebude súťaž stereosystémov dB DRAG, výstava a súťaž lešteniek v kategórii show & shine, akrobatická stundriderská MOTOTV SHOW, nočné drifty a drift taxi, prehliadka a výstava exkluzívnych pretekárskych špeciálov a to všetko za účasti krásnych a sexy CARATIEK a hostesiek, ktoré predvedú aj horúcu CAR WASH show.

Presný harmonogram nájdete TU. Viac informácií hľadajte na facebooku TU.

Vidíme sa!

CAR FANS CUP 2017

Viac

CAR FANS CUP

 

Show&Shine súťaž jedinečných a tuningových áut, to je Autofinesse Car Fans Cup 2017. V sezóne 2017 máme 10 podujatí včítane najväčšieho zrazu na CARaTe a finálovým ukončením na autosalóne v Nitre. Súťažiaci bojujú v jednotlivých kategóriách o 38 pohárov.

BEST of ( udeľuje sa jeden pohár )
1. AUDI
2. BMW
3. SEAT
4. VW OLD (Golf 3 a staršie, POLO 2gen a staršie…)
5. VW NEW (Golf 4 a novšie atd…)
6. ŠKODA OLD (favorit, felícia, Fabia a Octavia prvej generácie)
7. ŠKODA NEW ( Fabia II a Octavia II a novšie…)
8. HONDA
9. JAPAN – ASIA
10. TALIANSKA scéna
11. FRANCÚZSKA scéna
12. FORD, OPEL, MERCEDES
13. OLDIES ( autá s rokom výroby pod 1985 mimo východného bloku)
14. RVHP ( LADA, ŠKODA, TRABANT atd…)
15. TOP STATIC
16. TOP AIR
17. TOP LIMO
18. TOP SPORTCAR

15 pohárov sa udelí v rámci TOP 15 ( autá ktoré budú vybrané z druhej až tretej pozície v rámci kategórii BEST of )

5 pohárov sa rozdá v rámci ceny organizátora

Automobilová sezóna 2016 zažila osvieženie v podobe nového seriálu Car Fans Cup. Behom jednej sezóny sme sa stali najväčším a dúfame že aj najkvalitnejším producentom show&shine zábavy na Slovensku.

Kalendár pre rok 2017:

1.máj – Power fest, Slovakia Ring / Drag, Drift & Tuning majáles

19-20. máj – Tuning Speed Show Trenčín

17.jún – CAR AT TUNING party, letisko Piešťany

8. júl – Power fest, letisko Boľkovce

21-22.júl – Tuning Grill Party 8, Dobrá Niva

29.júl – Power Tuning Party 2017, Shopping Palace, Zlaté Piesky Bratislava

12.august – Tuningzraz Svidník, letisko Svidník

8-9.september – Car Fans Party – Lehnice (Sása)

16.september – Power fest, letisko Trenčín (SK+CZ majstrák)

7-8. október – Finále na autosalóne v Nitre

 

Sledujte nás na FB stránke a dozvieš sa viac.

dBDRAG RACING

Viac

Súťažná disciplína dB DRAG RACING (najznámejšia a najpopulárnejšia)… dB Drag Racing je formát súťaže v ozvučení automobilov, kde jednotlivý účastníci súťažia proti sebe v čo najhlasnejšom stereo systéme svojich áut. To je základný parameter pri súťaži dB Drag Racing.

Súťažná disciplína BASS RACE … je určená hlavne pre začiatočníkov , robíme to priebežne s db dragom

Máme to rozdelené na 2 kategórie, a ide o zručnosť súťažiaceho , nejde o najvyšší akustický tlak.

*napr. 1.kategória je  od 120dB – do 129,9dB - takže súťažiaci musí natlačiť hodnotu najmenej 120decibelov a najviac 129,9 decibelov, kto prekročí hranicu129,9dB  prehrá a vypadne , meranie trvá 30sekúnd a hodnotíme  priemer akustického tlaku , takže súťažiaci ani raz počas 30sekúnd nemôže prekročiť maximálnu hranicu v danej kategorii.

dB Drag Racing  katerórie

STREET STOCK-1K

STREET STOCK-2K

STREET STOCK-4K

STREET TRUNK

SUPER STREET

EXTREM

BASS RACE kategórie

120-129,9

130-139,9

MOTO TV SHOW

Viac

Moto TV Show 2017 na CAR AT TUNING PARTY 2017!

V Piatok 16. 06. 2017 a v Sobotu 17. 06. 2017 nás čakajú celodenné ukážky stuntridingu od tých najlepších Slovenských kaskadérov na motorkách a štvorkolkách, ktorí budú počas celého dňa jazdiť v MOTOTV SHOW ZONE a ukazovať divákom svoje umenie a zvyšovať všetkým hladinu adrenalínu v krvi! Tešiť sa môžete na Zdenka Rybára, Petra Bakalu, Adriána Husáka, a samozrejme na  Tomáša “woOdy” Istvána! Pripravený majú pre vás aj MOTO-RENT, čo znamená, že si budete môcť na platný vodičský preukaz zapožičať a vyskúšať všetky druhy motoriek a bugín!
PIATOK
14.00 hod. – 15.00 hod. MOTOTV SHOW STUNTRIDING

Autogramiáda s jazdcami. Súťaže o vecné a hodnotné ceny od MOTOTV.SK Predaj oblečenia a suvenírov MOTOTV SHOW. Foto-stena MOTOTV SHOW!

14.00 hod. – 15.00 hod. MOTOTV SHOW STUNTRIDING

Autogramiáda s jazdcami. Súťaže o vecné a hodnotné ceny od MOTOTV.SK Predaj oblečenia a suvenírov MOTOTV SHOW. Foto-stena MOTOTV SHOW!

SOBOTA

10.00 hod. – 12.00 hod. MOTO -RENT
Požičovňa všetkých druhov motoriek a bugín!
13.00 hod. – 14.00 hod. MOTOTV SHOW STUNTRIDING
Autogramiáda s jazdcami. Súťaže o vecné a hodnotné ceny od MOTOTV.SK Predaj oblečenia a suvenírov MOTOTV SHOW. Foto-stena MOTOTV SHOW!
14.00 hod. – 16.00 hod. MOTO -RENT
Požičovňa všetkých druhov motoriek a bugín!
18.00 hod. – 19.00 hod. MOTOTV SHOW STUNTRIDING
Autogramiáda s jazdcami. Súťaže o vecné a hodnotné ceny od MOTOTV.SK Predaj oblečenia a suvenírov MOTOTV SHOW. Foto-stena MOTOTV SHOW!

Medzi časmi na show budú počas celého dňa prebiehať ukážky stuntridingu na motorkách a štvorkoľkách a v sobotu bude celý deň fungovať aj požičovňa motoriek. Takže si myslíme že program bude ešte bohatší a nabúchanejší ako minulé roky a aj v našej zóne!

Sledujte MOTOTV SHOW na facebooku pre viac info!


Zatvoriť