Audio Cup Slovakia na Car at Tuning XV. 2018

1. júna 2018 /

AUDIO CUP SLOVAKIA

Harmonogram:

9:00 – 13:00 Registrácia

11:00 – 15:00 Súťažné merania

15:00 Meranie najhlučnejšieho výfuku

16:00 Vyhlásenie výsledkov

 

Kategórie:

1. CLASSIC – celkový výkon meranej zostavy do 500W, obmedzenie – všetky sedačky v bežnej polohe,tapacíre dverí bez zásahu.

2. HARD-CORE – celkový výkon meranej zostavy do 1000W, obmedzenie – všetky sedačky v bežnej polohe.

3. KILLER – celkový výkon meranej zostavy do 2000W, obmedzenie – všetky sedačky musia byť vo vozidle, avšak môžu byť sklopené.

4. MASAKER – celkový výkon meranej zostavy nad 2000W, bez obmedzení.

5. WALL – všetky vozidlá ktoré majú zabudovanú „stenu“. Do tejto kategórie spadajú aj vozidlá, ktorých ozvučnica siaha až po B-stĺpik.

6. SNIPER – 124,99dB

7. SNIPER PROFI – 134,99dB

8. OPEN DOOR

9. MUSIC SHOW

10. BEST LOOK

Pravidlá:

Všetci súťažiaci sú povinní sa vopred zaregistrovať, pričom budú rozdelení do jednotlivých kategórií. Meranie prebieha pri úplne uzatvorenom aute na frekvencii. Súťažiaci majú k dispozícií dve merania, avšak rozhodnutie zúčastniť sa oboch meraní je na samotnom súťažiacom.

SNIPER a SNIPER PROFI

Súťažiaci sú spoločne v kategóriach, pričom súťažiť budú vo dvojiciach vyraďovacím systémom – „pavúk“. Žrebovanie dvojíc bude priamo na mieste podujatia. Meranie bude prebiehať na organizátormi zvolenej pesničke v časovom rozpätí 30s. Nameranie vyššej hodnoty ako 124,99dB alebo 134,99 sa berie, ako prekročenie a súťažiaci bude v tomto kole porazeným. Súťažiaci merajú súbežne!!! Súťažiť sa bude na 2 víťazné body!!! POZOR: Súťažiaci si musí zvoliť kategóriu SNIPER alebo SNIPER PROFI ešte pred prvým meraním !
OPEN DOOR

Súťažiaci sú spoločne v jednej kategórii, pričom meranie bude prebiehať nasledovne. Vozidlo musí mať otvorené minimálne dvoje dvere, pričom, kufrové dvere auta musia ostať zatvorené. Žiadne zvukové zariadenie sa nesmie nachádzať mimo vozidla alebo na vonkajšej časti vozidla. Meracie zariadenie bude umiestnené 5m za vozidlom vo výške 1,5m. Víťazom sa stáva majiteľ vozidla s najvyššou nameranou hodnotou. Pesničku si volí súťažiaci podľa vlastného uváženia.

MUSIC SHOW

Do tejto kategórie spadá každý súťažiaci ktorý chce súťažiť v OPEN DOOR, ale na jedných dverách má viac ako 3 reproduktory, vrátane výškových. Vozidlo musí mať otvorené minimálne dvoje dvere, pričom, kufrové dvere auta musia ostať zatvorené. Žiadne zvukové zariadenie sa nesmie nachádzať mimo vozidla alebo na vonkajšej časti vozidla. Meracie zariadenie bude umiestnené 5m za vozidlom vo výške 1,5m. Víťazom sa stáva majiteľ vozidla s najvyššou nameranou hodnotou. Pesničku si volí súťažiaci podľa vlastného uváženia.

BEST LOOK

V tejto kategórií sa hodnotí vizuálna stránka montáže – najkrajšia audio zástavba.


Zatvoriť