Info

Dôležitý oznam!

CAR AT TUNING PARTY 2019 – LETISKO PIEŠŤANY
Letisko Piešťany a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany

(SK)

Už po 15 krát sa otvoria brány Piešťanského letiska tento krát sa celý festival vracia do pôvodných koľají v štýle Back to the tradition. 15. júna 2018 bude najväčší motoristický festival hostiť domácu skupinu Kontrafakt . Nebudú chýbať ani motoristické akcie Drift, Sprint, Show´n shine , db Drag a neodmysliteľná súčasť festivalu finále Miss CAR at TUNING 2019 v ktorej si korunku odnesie Kráľovná všetkých motoristov.
Dvojdňový Car at Tuning XV. 2018 otvorí svoje brány v piatok o 12:00 . Najkrajšie autá, exkluzívne moto-vychytávky, absolútny tuning a extravagantné modely áut. K tomu krásne hostesky a množstvo sprievodných atrakcií, ktoré pre Vás organizátori pripravujú. Toto všetko a ešte oveľa viac na akcii roka!!!

(EN)

INFO  COMING SOON

Vstupenky

Viac

Program

Viac

Pravidlá podujatia

Viac

Dospelí

 • Predpredaj
 • Na mieste
 • VIP 100€

Deti

Vstup na CAR AT TUNING party pre deti do 12 rokov (vrátane) je zdarma. Vstup len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu a s dokladom o veku dieťaťa (karta poistenca)

VIP

VIP vstupenka zahŕňa: strážené VIP parkovisko v blízkosti stageu; vstup do VIP stanu medzi učinkujúcich a partnerov CaTP; občerstvenie vo VIP stane (welcomedrink, nealko nápoje, jedlo – teplá kuchyňa, rôzny výber jedál a pochutín, ) ; prístup bezprostredne ku stageu vo VIP sekcii počas programu.

Otváracie hodiny VIP stanu: Piatok 15.6. – 17:00 – 03:00 hod.

Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP)

 • Predpredaj
 • ZŤP + Sprievod (dvojlístok) Na mieste
 • ZŤPS - 1 osoba na mieste
 • ZŤP VIP

Dôležité informácie

Majitelia vstupeniek z predpredaja budú mať vyhradenú vlastnú bránu pre vjazd a teda komfortnejší a najmä rýchlejší vjazd bez čakania! Preto odporúčame zakúpiť si vstupenky dopredu.
Jedinou podmienkou využitia prednostnej brány je, že všetci v danom aute musia mať vopred kúpenú vstupenku v sieti predpredaj.sk, nakoľko predaj lístkov na mieste bude prebiehať výhradne v iných turniketoch pre vjazd.
Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka podujatia – náramkom. Náramok oprávňuje na vstup do areálu podujatia a aj ku opakovanému vstupu po opustení areálu.
Vstupenka vo forme náramku na ruku je neprenosná a platí počas celého trvania akcie.
Vstupné za auto a parkovacie miesto sa nevyberá.
Osoby s preukazom ZŤP majú polovičné vstupné. Osoby s preukazom ZŤP S majú polovičné vstupné pre seba a pre sprievod. Deti do 12 rokov (vrátane) majú vstup zdarma.
Parkovanie okolo areálu a na príjazdovných cestách je zakázané. Autá môžu byť odtiahnuté.
Upozorňujeme návštevníkov, aby si lístky kupovali iba v oficiálnych predajných miestach zverejnených vyššie, resp.v sieti predpredaj.sk. Predaj lístkov na mieste CAR AT TUNING party sa bude nachádzať na vstupe do areálu letiska vyznačenom na mape  G1 pre motoristov a vstup G2 pri letiskovej hale sprístupnený pre peších návštevníkov. Vstupenky kupujte iba za ceny uvedené na lístkoch. Lístky sú proti falšovaniu chránené viacerými voľným okom neviditeľnými ochrannými prvkami. Čiarové kódy lístkov budú na vstupe kontrolované čítačkami. Falošné lístky nebudú akceptované, pričom za vzniknutú škodu nezodpovedá organizátor. Pri vstupe na CAR AT TUNING party dostane každý návštevník identifikačnú pásku na zápästie, ktorú si musí uchovať počas celej akcie, resp. pokým neopustí areál podujatia. Ďakujeme za porozumenie všetkým, ktorí si kupujú platné vstupenky…vidíme sa na CARatE..

Zoznam predajcov

 • Dr. HORÁK spol. s r.o., Medená 19, 811 01 Bratislava
 • CK Desirea, OD Slimák, Hálkova 1, 831 01 Bratislava
 • MMC/Bar Cobra, Karpatská 2, 811 05 Bratislava
 • Intervia s.r.o., Babuškova 2, 821 01 Bratislava
 • Stret Klub, Svätoplukova 2/b, 82108 Bratislava
 • CD Andante, Štefánikova 25, OD Jaga – Pešia zóna, 949 01 Nitra
 • CD Aquarius, Štefánikova 5, 917 01 Trnava
 • INFOSEN Senica, Informačná kancelária, Námestie oslobodenia 17, 905 01 Senica
 • Zberňa Strojár Malacky, Radlinského ul. 2896, 901 01 Malacky
 • DOORZ Music & Video, Národná ulica č. 3,010 01 Žilina
 • CA Prima, Alej Slobody 2203 (pošta),026 01 Dolný Kubín
 • SICA agentúra,Nám. Matice Slovenskej 1298,Obchodný dom FIX,018 41 Dubnica nad Váhom
 • IC Ružomberok, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok
 • Stopa revolution style, Štefánikova 814, 020 01 Púchov
 • Ca royale, ZNS ROKOŠ, Nám. Ľ. Štúra 19, 95701 Bánovce nad Bebravou
 • Melodiashop, OD Družba 1.poschodie, nám. Slobody 55, 022 01 Čadca
 • SICA Agentúra/Dolná súča, Tipos a Tipsport, Dolná súča č.2, 913 32 Dolná Súča
 • Kníhkupectvo LIBRI, Kapitulská 19, 974 01 Banská Bystrica
 • Kníhkupectvo LIBRI, Radničné námestie 11, 085 01 Bardejov
 • Kníhkupectvo LIBRI, Svätého Michala 2, 934 01 Levice
 • Kníhkupectvo LIBRI, Turecký rad 11 (City Park), 934 01 Levice
 • Kníhkupectvo LIBRI, Holubyho 28, 902 01 Pezinok
 • Kníhkupectvo LIBRI, Podhora 33, 034 01 Ružomberok
 • Kníhkupectvo LIBRI, Mlynská 39 (OC Madaras), 052 01 Spišská Nová Ves
 • Kníhkupectvo LIBRI, Hlavná 17, 917 01 Trnava
 • Kníhkupectvo LIBRI, Hurbanova 2827/2A, 905 01 Senica
 • Kníhkupectvo LIBRI, OC Max, 909 01 Skalica
 • Kníhkupectvo LIBRI, Sovietskych hrdinov 413/54,089 01 Svidník
 • Kníhkupectvo LIBRI, Československej brigády 2404, 038 61 Vrútky
 • Kníhkupectvo LIBRI, Námestie Slobody 1786, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Kníhkupectvo LIBRI, A. Bernoláka 6, 010 01 Žilina

Online predaj

 • https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/14511-car-at-tuning-party-xv-back-to-the-tradition/

HARMONOGRAM AUTO-MOTO SÚŤAŽÍ A EXIBÍCIÍ NÁJDETE V SEKCII „SÚŤAŽE“ 

KOMPLETNÝ HUDOBNÝ LINE UP CAR AT TUNING PARTY 2K19

Info už čoskoro

• Prosíme účastníkov CAR AT TUNING Party ., aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 20 km/h, ktorá platí v celom areáli letiska.

• Prosíme účastníkov, aby nenechávali odpadky voľne pohodené po areáli, ale aby ich dali do najbližších odpadkových košov, resp. do odpadkového vreca, ktoré dostanú pri vstupe (na každé auto – jedno odpadkové vrece.)

• V piatok a v sobotu od 22:00 do soboty 07:00 platí prísny zákaz jazdy motorovým vozidlom v areáli letiska (zákaz neplatí v prípade, že opúšťate areál akcie.)

• Počas celej akcie platí prísny zákaz jazdy pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

• Organizátor si počas celej akcie vyhradzuje právo na dychovú skúšku vodičom. Vodiči pod vplyvom alkoholu nesmú za žiadnych okolností riadiť vozidlo! Účastníci zrazu, ktorí nebudú rešpektovať nariadenia organizátorov, môžu byť vyvedení z areálu bez náhrady vstupného.

• Vstup na festivalové pódiá, do VIP zóny, backstageu a do miest vyznačených zákazom vstupu, je pre návštevníkov zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného označenia.

• Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklenené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Je prísne zakázané zakladať otvorený oheň.

Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť za týmto účelom prehľadané a v prípade objavenia zakázaných predmetov im môže byť odopretý vstup bez nároku na náhradu.

• Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

• Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka podujatia – náramkom. Náramok oprávňuje na vstup do areálu podujatia a aj ku opakovanému vstupu po opustení areálu. Vstupenka vo forme náramku na ruku je neprenosná a platí počas celého trvania akcie. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z priestorov akcie. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.

• Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do areálu, s výnimkou vodiacich psov.

• Účastník podujatia je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa a rešpektovať dopravné a organizačné značenia.

• Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou účastníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

• V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné a propagačné aktivity. Mimo súhlasu organizátora je zakázané umiestňovanie akýchkoľvek reklamných pútačov ( bannery, zástavy, reklamné stánky, plagáty, atď…) a takisto vykonávanie vopred neohlásených promo akcií, hostesingových služieb a rozdávanie letákov. Organizátor pri porušení tohto zákazu ihneď odstráni spomenuté reklamné pútače a vyzve k ukončeniu reklamných aktivít. Výnimkou sú a zákazu nepodliehajú reklamy umiestnené na automobiloch, motocykloch a odevoch účastníkov.

• Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku.

• Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas akcie alebo v súvislosti s akciou, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.

• Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie.

• Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe a motorovému hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.

• Zmena programu vyhradená

•Na podujati je prísny zákaz lietanie dronom a vyhotovovanie akýchkolvek leteckých záberov, porušenie tohoto zákazu može mať za nálsedok vykázanie z priestoru letiska

•Na podujatí budú vytvoraný audio-vizuálny záznam, zakupením vstupenky na podujatie Car at Tuning XV. 2018 , udelujete organizátorom svoj výslovný súhlas na použitie týchto záznamov,fotiek, videíí na dalšie spracovanie.

• Zakúpením vstupenky dáva návštevník svoj súhlas, že pravidlám rozumie a že súhlasí z ich dodržiavaním.

• Vopred Vám chceme poďakovať za dodržiavanie pravidiel a prajeme Vám príjemný zážitok na CAR AT TUNING Party

REGISTRÁCIE:

Registrácie na šprinty budú prebiehať na základe inštrukcií uvedených na webovej stránke www.carattuningparty.sk v sekcii súťaže.

Registracia na New Car Funs Cup 2018 prebieha na FB PAGE : New Car Funs Cup

Registrácia na Audio Cup Slovaki bude prebiehať v mieste konania

Registracia na Drift Cup prebieha na www.carat.drifting.cz

FAQ

Viac

Straty a nálezy

Viac

História

Viac

Je možné akciu opustiť a následne sa vrátiť bez opätovného platenia za vstup? / Is it possible to leave the festival and come back later without paying twice? 

(SK) Samozrejme.  Pri vstupe dostaneš špeciálny náramok na ruku a následne sa ním preukážes pri opätovnom vstupe a nemusíš platiť.

(EN) Sure. You’ll get special wristband.

Je možné na akcii stanovať - je tam "stanové mestečko"? / Is it possible to camp in the festival area? 

(SK) Áno, na CaTP možeš stanovat a veľa ľudí túto možnosť aj využíva.  Pre tento rok si môžeš objednať stan zn. HUSKY do stanového mestečka….(info čoskoro)

(EN) Sure, we have CarCamp and also Husky camp zone. (info soon)

Môžem prísť aj zo svojim psom? / Can I bring my dog? 

(SK) Pokiaľ pes nie je agresívny, je možný vstup do areálu. Treba však brať ohľad aj na hluk, ktorý môže byť pre zviera neúnosný a zviera môže trpieť. Tak isto sa očakáva zvýšená obozretnosť, aby psík neskočil pod auto.

(EN) If your doggo isn’t agressive, you can. But you have to take really good care of him/her, you know. A lot of noise, people and CARS!

Je na akcii zdroj pitnej vody? Do you have potable watter in the festival area? 

(SK) Áno, na CaTP máme vždy pristavenú cisternu s pitnou vodou, ktoru môžu návševnici využívať.

(EN) Sure. We have big ass tank full of drinkable watter all the time.

Môžem sa aj ja zúčastniť súťaži? / Can I compete in the event? 

(SK) Pre podrobnešie informácie pozri sekciu súťaže, ktorú nájdete TU.

(EN) Check it out HERE.

V prípade straty alebo nálezu sa, prosím, obráťte na e-mail: catp@steelart.sk.

V prípade, že chcete nahlásiť stratu, je nutné poskytnúť presný popis stratenej veci a mať so sebou doklad totožnosti. Veci, ktoré v našom infostánku po festivale ostali, sú zverejnené v tejto sekcii stránk, viď vyššie.

Straty:

poprosíme tých, ktorí nájdu nejaké stratené veci, aby ich hneď odovzdali do infostánku, príp. nás kontaktovali e-mailom: catp@steelart.sk

 

2006
2007
2007
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Klubové parkovanie

Viac

Najväčší motoristický, tuningový a párty festival CAR AT TUNING PARTY sa opäť blíži a my by sme radi vytvorili komfortné podmienky pre všetky seriózne motoristické kluby, aby sme dali vhodný a štýlový priestor pre všetkých autíčkárov, motoristov a partie kamarátov.
Pokiaľ máte záujem o klubové parkovisko, ohradené plotmi, budeme radi,  ak nám dáte čím skôr vedieť.
Podmienky klubového parkoviska:
Je potrebné, aby predseda klubu, resp. zodpovedná osoba za vybavenie klubového parkoviska nás kontaktovala na: info@steelart.sk  s požiadavkou vytvorenia klubového parkoviska na CAR AT TUNING PARTY   a zároveň nahlásil názov klubu.
–       Minimálny počet áut v klubovom parkovisku : 50 ( maximálny počet je neobmedzený )
–       Klubové parkovisko, resp. plocha je bezplatná

–    Budeme radi, ak sa klubové parkoviská budú čo najzaujímvejšie brandovať, kreatívne si vyzdobia svoju plochu a budú sa hrdo hlásiť čo najštýlovejšou formou k značke svojho klubu
CAR AT TUNING PARTY ako prvá akcia na Slovensku začala aktívne podporovať klubovú scénu a v tomto ročníku chceme naše/Vaše klubové parkoviská zefektívniť a najmä sa postarať o komfort a väčšiu bezpečnosť všetkých zúčastnených klubov.
Klubové parkovisko je určené všetkým automobilovým klubom, ktoré spájajú ľudí s rovnakou vášnou – láskou ku autám. Na toto parkovisko sú vždy vpustené iba autá, ktoré patria ku zaregistrovaným klubom. Zmysel tohoto parkoviska je, aby mohli všetci členovia daného klubu parkovať pohromade, stráviť čas na CAR AT TUNING PARTY spoločne a v neposlednom rade sa aj prezentovať ostatným návštevníkom.

Pre najpočetnejší klub je pripravený veľký výherný pohár ako odmena za skvelú organizáciu a fungovanie klubu!


Zatvoriť